Suicide Records

Sveriges humanitära ruiner

RELEASE DATE: October 17, 2019
CAT#: -
Tracks

Dödens maskineri
Stad i ljus
Leviatan
Patriarkatets sista fäste
Röda stugor med ruttnande knutar

Available formats

Linear notes

Recorded at Gamla Elverket, Falun, in August 2019 by Erik Berglund.