Suicide Records
Andrahanden - Instrumental Kristen Musik

Instrumental Kristen Musik

RELEASE DATE: September 25, 2009
CAT#: SR004
Tracks

Andrahanden
Jag hatar han
A n dra
Vals för dig
Andrahanden fick mig att göra det
Rulla med oss

Available formats

Linear notes

Written, produced, recorded, mixed, mastered and played by andrahanden.

Back to Andrahanden